Ta kontakt » Nettverk » Norsk senter for prosjektledelse

Innhold

Norsk senter for prosjektledelse E-mail

 

  

Concept samarbeider også med Norsk senter for prosjektledelse (NSP).  NSP er en nasjonal arena for utveksling av erfaringer, bygging av nettverk og en ekstern referanse til egen prosjektkompetanse. NSP er et forskningsbasert samarbeid med norsk næringsliv og forvaltning.